Oficina de Proxectos Internacionais
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

opi@uvigo.gal
+34 986 130 287

Directorio


Nome Cargo Teléfono Email
Eva Garea Oya Técnica Superior de Relacións Internacionais 986 813 954 opi-tec.sup@uvigo.es
Elisabet López Regueira Técnico Medio Proxectos Internacionais 986 813 596 opi9@uvigo.es
Nome Cargo Teléfono Email
Anxo Moreira González Técnico Superior de Investigación 986 812 052 opi.inv1@uvigo.gal
Hilda Iglesias Galán Técnica Superior de Investigación opi.inv3@uvigo.gal
Mª del Pilar Sieiro Piñeiro Técnica de Proxectos Internacionais 986 130 203 opi1@uvigo.gal
Raquel Armán Prieto Técnica de Proxectos Internacionais 986 130 286 opi2@uvigo.gal
Laura Otero Rodríguez Técnica de Proxectos Internacionais 986 130 286 opi3@uvigo.gal
Ana Abal Paradela Técnica de Proxectos Internacionais 986 130 202 opi6@uvigo.gal
Diego Fernández Sevilla Técnico de Proxectos Internacionais Campus Ourense 988 387 424 opi7@uvigo.gal
Ana Fernández Mosquera Técnica de Proxectos Internacionais 986 130 203 opi8@uvigo.gal
Tania Lago Míguez Técnica de Proxectos Internacionais 986 130 286 opi10@uvigo.gal
Marcos Ferro García Técnico de Proxectos Internacionais Campus Pontevedra 986 801 863 tid.crea.po@uvigo.gal
Nome Cargo Teléfono Email
Xesús Morales López Técnico de Apoio ás boas prácticas 986 130 202 opi5@uvigo.gal
Nome Cargo Teléfono Email
Leonor Parcero López Técnica de Apoio á UCC 986 130 118 xestionucc1@uvigo.gal
Nome Cargo Teléfono Email
Mª Fernanda Rivas Suanzes Xefa de Sección OPI 986 813 914 xsecopi@uvigo.gal
Carmen Álvarez Veleiro Xefa de negociado OPI 986 130 287 opi@uvigo.gal
Pablo Rey Prieto Posto base OPI 986 130 288 baseopi@uvigo.gal
Zoila Fernández Nava Posto base OPI 986 130 288 baseopi2@uvigo.gal